SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja so temeljni del sporazuma sklenjenega med MMLJ d.o.o. (v nadaljevanju “podjetje”) in stranko. S potrjeno rezervacijo se domneva, da stranka sprejema vse splošne pogoje. Če stranka potrdi rezervacijo, jo lahko prekliče samo v skladu s splošnimi pogoji poslovanja. Stranka je odgovorna za vse stroške in posledice, ki nastanejo, če je pri rezervaciji posredovala napačne informacije.

Stranka se avtomatično strinja z navedenimi pogoji in določili ob naročilu storitve podjetja, bodisi prek spletne strani, preko e-pošte, preko telefona oz. s plačilom brez predhodnega naročila ali na kakršenkoli drug način.

Podjetje je bilo ustanovljeno s ciljem ponudbe prijaznih storitev in zagotavljanja visoko kakovostnih izkušenj za uporabnika.

Blagovna znamka podjetja, spletna stran, vse njene komponente (programska koda, oblikovanje, fotografije, besedilo itd.) in vse podstrani so intelektualna lastnina ustvarjalcev blagovne znamke ter so kot take zaščitene z avtorskimi pravicami. Vsako kopiranje, uporaba ali zloraba blagovne znamke, spletne strani ali njenih komponent je predmet sodnih postopkov v skladu z lokalnim zakonom.

Zavezujemo se, da na spletni strani podjetja, po svojih najboljših močeh, zagotavljamo aktualne in natančne informacije. Za napake, opustitve ali rezultate, pridobljene z zlorabo ali nerazumevanjem navedenih podatkov ne odgovarjamo. Pridružujemo si pravico, da odpravimo napake v trenutku, ko jih opazimo ter pravico, da lahko kadarkoli, brez predhodnega obvestila, v celoti ali delno spremenimo našo spletno stran in pogoje poslovanja ter pri tem ne odgovarjamo za morebitne posledice.

Pogoji in njihova pojasnila:

Spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest, ki jih ne uporabljamo. Pri tem ne prevzemamo odgovornosti za zagotavljanje dostopa do drugih spletnih strani, oziroma zunanjih virov. Hkrati ne prevzemamo odgovornosti za vsebino, oglaševanje, izdelke, storitve ali druge materiale zunanjih spletnih mest ali virov, ki jih naša ekipa ne odobri in ne preverja.

Vse fotografije so simbolične.

Vse informacije, ki nam jih naročnik kadarkoli posreduje, ostanejo zasebne in zaupne, razen v primeru, da za posredovanje teh informacij tretjim osebam obstaja legitimen razlog.

V nekaterih primerih je podjetje posrednik med stranko in končnim izvajalcem storitve. Čeprav je naša ekipa namenjena iskanju in zagotavljanju le najboljših storitev za svoje stranke, ne moremo odgovarjati za napake, nesreče ali malomarnosti s strani tretjih oseb.

V primeru, da ima stranka težave s storitvijo, ki jo opravlja dobavitelj ali partner podjetja, jih pomagamo rešiti. V primeru, da to ni mogoče, pa mora stranka težavo rešiti sama neposredno z dotičnim dobaviteljem ali partnerjem.

Podjetje si pridržuje pravico do zavrnitve dela po lastni presoji iz kakršnega koli razloga. Stranke se strinjajo, da bodo sprejele pooblastila in odločitve naših zaposlenih, partnerjev in drugih sodelavcev.

Podjetje si pridržuje pravico, da lahko v določenih okoliščinah prekliče ogled ali delo. Razen v primeru, da bi bilo to nujno potrebno pa si bo vedno prizadeval, da se preklicu izogne.

Od vseh strank se pričakuje, da bodo upoštevale lokalne zakone in predpise. V primeru da stranke teh ne upoštevajo, podjetje ni dolžno izpolnjevati obveznosti, ki so navedene v pričujočih pogojih poslovanja. Stranka je odgovorna za vsakršno škodo ali izgubo, ki jo povzroči izvajalcu oziroma dobavitelju. Stranka mora nemudoma v celoti poravnati povzročeno škodo ali izgubo neposredno dobavitelju. Če stranka tega ne stori, je odgovorna za izpolnjevanje morebitnih zahtevkov (vključno s pravnimi stroški), ki jih dobavitelj, zaradi posledic dejanja stranke, vloži proti podjetju.

Splošne pogoje in razmerje med stranko ter podjetjem urejajo lokalni zakoni, ne glede na kolizije določb zakonov. Stranka in podjetje soglašata, da sta v izključni pristojnosti pristojnega sodišča v Ljubljani.

MMLJ, druge dejavnosti za prosti čas, d.o.o.Trubarjeva cesta 24, 1000 Ljubljana, Davčna številka: 28659473, Matična številka: 6709915000

Informacije za bančno nakazilo:
MMLJ, druge dejavnosti za prosti čas, d.o.o., Trubarjeva cesta 24, 1000 Ljubljana, Slovenia
IBAN: SI56 6100 0000 9285 866
BIC: HDELSI22
Banka: Delavska Hranilnica d.d.

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 14.3.2020.

Scroll to Top